Tag: pentahelix

Demi Menangkal Penyebaran Narasi Radikal Intoleran Melalui Pelestarian Nilai Adat Tradisional, MAKN Lawatan dengan BNPT

Majelis Adat Kerajaan Nusantara merupakan lembaga persatuan dari 56 kerajaan Nusantara yang didirikan pada tahun 2019 oleh 36 deklarator kerajaan.

MAKN bertujuan untuk Menjaga, Melestarikan, Mengembangkan dan Melindungi adat istiadat tradisi, seni dan budaya warisan leluhur kerajaan.

Back To Top